Комплектни товари

 • По-голямата част от дейността на „Спедира“ ЕООД е организирането на транспорт на комплектни товари. Комплектен товар е този, който се транспортира самостоятелно в превозното средство без значение от неговия вид. Комплектните товари са такива товари, които са на само един клиент и за превозването им се използва отделен камион. Те не се комбинират с товари на други клиенти.
 • Ние Ви предлагаме:
  • Консултации във връзка с организирането на транспорта на вашите товари
  • Гарантираме Ви сигурност на пратката
  • Превоз с автомобили отговарящи на всички Европейски изисквания за превоз на стоки
  • Точна доставка
  • Карго застраховане
  • 24/7 информация за местонахождението на вашия товар
 • Ние от „Спедира“ ЕООД организираме транспорт на комплектни товари на територията на държавите от Европейския Съюз, Турция, Сърбия, Северна Македония и разбира се България. Предлагаме решения при най-добри условия, съобразени със спецификите на всеки един товар и изисквания на клиента.
Комплектни товари
0,00лв.
Количество: Виж повече...