Застраховане

  • Чрез успешното ни партниране с всички застахователни компании, ние от „Спедира“ ЕООД можем да отговорим адектватно на своите клиенти, предлагайки им оферти, съобразени с техните желания и нужди.
  • В това направление основно се занимаваме с карго застраховане. Застраховка Карго осигурява застрахователно покритие за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.
  • Основната цел на карго застраховката е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз. Застрахователят изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи.
  • „Спедира“ ЕООД работи с всички утвърдени на територията на Европа застрахователни компании, като по този начин винаги ви предлагаме най-доброто съотношение между цена и покритие по застраховката.
Застраховане
0,00лв.
Количество: Виж повече...