Опасни стоки

 • Ние сме запознати с изискванията и правилата за транспортиране на опасните товари и превозваме различни по класификация опасни товари, по правилата, описани в регулациите за опасни стоки. Транспортирането на опасните товари обслужваме със стандартни бордови автомобили (13,60 м) или микробуси, оборудвани според изисивакнията на ADR конвенция. 
 • Превозваме товари със следните класове на опасност: 
  • 3 – запалими
  • 4 – други запалими вещества
  • 5 – окисляващи вещества и органични пероксиди
  • 6 – отровни и заразни вещества
  • 8 – корозионни вещества
  • 9 – други опасни вещества
 • „Спедира“ ЕООД организира транспорт на АДР товари и пратки на територията на държавите от Европейския Съюз- Гърция, Румъния, Италия, Испания, Франция и разбира се България. Предлагаме решения при най-добри условия, съобразени със спецификите на всеки един товар и изисквания на клиента.
Опасни стоки
0,00лв.
Количество: Виж повече...